Iba't-ibang Tunog ng mga Sasakyan Flashcards

Ang mga sasakyan ay may iba’t ibang tunog na nalilikha. Ito rin ay nagsisilbing transportasyon ng bawat tao at ito rin ang ginagamit para makapag-angkat ng mga produkto at iba pang mga bagay.  

Alamin ang iba’t-ibang tunog na nalilikha ng mga sasakyan tulad ng amublansya, bapor, eroplano, dyip, bus at tren. (MTB-MLE 1)


Tag: sasakyan, tunog, flashcards, free, material, IM, instructional material, sound, transportation, plaskard, printable, downloadable, grade one, grade one teacher, Deped, CG, LM, TG

Post a Comment

0 Comments