Mga Salitang Nagtatapos sa Ang, Ing at Ong (Ng Remedial Reading Chart)

Mga salitang nagtatapos sa -ang: sayang, kulang, bawang, inang, habang, lutang, parang, kalawang, sininilang, anghang, sinigang, mayabang, balakang.

Mga salitang nagtatapos sa -ong: ilong, urong, pagong, sabong, labong, tahong, tanong, takong, lusong, bagoong, mayabong, kangkong, malutong, bulutong, pasalubong.


Mga salitang nagtatapos sa -ing: kuting, pating, saging, tabing, lasing, katiting, bahing, uling, tuwing, ituring, puwing, singsing, carding, tingting.


Tags: printable, resources, free, download, pictures, images, IM's, lesson, school, instructional materials, kids, elementary, kindergarten, teachers, files, visual materials, visual aids, flashcards, picture cards, charts, educational materials, kindergarten teacher, primary teacher, reading chart, ng, ang, ong, ing, remedial reading, Filipino reading material

Post a Comment

0 Comments