Salitang Magkasalungat Flashcards

Ang magkasalungat na mga salita ay literal na magkaiba ng kahulugan o ang mismong kabaligtaran nito.

Mga Halimbawa ng Salitang Magkasalungat:
mababaw at malalim
mahaba at maiksi
maputi at maitim
masaya at malungkot
mainit at malamig

Ang mga sumusunod ay mga plaskard na nagpapakita ng mga larawan at salitang magkasalungat.


Tags: printable, deped, resources, free, download, pictures, images, IM's, lesson, school, instructional materials, kids, elementary, kindergarten, teachers, files, visual materials, visual aids, flashcards, picture cards, charts, educational materials, kindergarten teacher, primary teacher, literacy activity, salitang magkasalungat, antonyms, MTB-MLE material, Filipino

Post a Comment

0 Comments