Mga Salitang Magkasingkahulugan Flashcards

Ang mga Salitang Magkasingkahulugan ay mga salitang pareho ang kahulugan o ibig sabihin.

Halimbawa:
1. tama at wasto
2. dala at bitbit
3. tuwa- galak
4. mabango - mahalimuyak
5. tirahan - tahanan

Ang mga sumusunod ay mga plaskard na nagpapakita ng mga salitang magkasingkahulugan.


Tags: printable, deped, resources, free, download, pictures, images, IM's, lesson, school, instructional materials, kids, elementary, kindergarten, teachers, files, visual materials, visual aids, flashcards, picture cards, charts, educational materials, kindergarten teacher, primary teacher, literacy activity, salitang magkasingkahulugan, MTB-MLE Material, Filipino

Post a Comment

0 Comments