Mga Salitang Magkasalungat Flashcards

Ang magkasalungat na mga salita ay literal na magkaiba ng kahulugan o ang mismong kabaligtaran nito. Tinutukoy nito ang kahulugan ng isang salita sa magkaiba o magkasalungat na direksyon.

Mga Halimbawa ng Salitang Magkasalungat
Narito ang ilang halimbawa ng mga salitang magkasalungat:
 • lumiban - pumasok
 • kumuha - nagbigay
 • nagdagdag - nagbawas
 • sulong - urong
 • lungkot -  saya
 • sagot - tanong
 • malapit - malayo
 • darating – aalis
 • pinapansin – binabalewala
 • bawal – puwede

  Tags: printable, resources, free, download, pictures, images, IM's, lesson, school, instructional materials, kids, elementary, kindergarten, teachers, files, visual materials, visual aids, flashcards, picture cards, charts, educational materials, kindergarten teacher, primary teacher, literacy activity, salitang magkasalungat, antonyms, MTB-MLE Material, Filipino

  Post a Comment

  0 Comments