Unang Hakbang sa Pagbasa Gamit ang Marungko Approach

Ano ang Marungko Approach? Paano ito ginagamit?

Ang MARUNGKO APPROACH ay gumagamit ng 28 titik ng makabagong alpabetong Filipino na itinuturo sa ganitong pagkakasunud-sunod.

m  s   a  i   o   b   e  u   t  k   l    y  n  g   ng  p  r   d  h  w  c  f  j  n  q  v   x   z

Unang Antas ng Pagbasa
1. Pagpapakilala ng mga larawan ng mga bagay na nagsisimula sa tunog na pinag-aaralan.
2. Pagpapakilala ng tunog ng titik na pinag-aaralan.
3. Pagpapakita ng hugis ng tunog ng titik na pinag-aaralan.
4. Pagpapakilala ng titik na pinag-aaralan.
5. Pagpapasulat ng hugis sa hangin,sa sahig, sa palad at iba pa ng titik na pinag-aaralan.
6. Pagpapasulat ng hugis ng titik na pinag-aaralan sa papel.
7. Pagpapasulat ng simulang tunog ng titik na pinag-aaralan.

Ikalawang Antas ng Pagbasa
Pagsasama-sama ng mga tunog upang makalikha ng isang makabuluhang salita.

Ikatlong Antas ng Pagbasa
Pagpapakilala ng mga pantulong na kataga.
      ang      mga     si    ay   ng     kay

Ikaapat na Antas ng Pagasa
Pagbuo ng mga parirala at pangungusap

A. Pagsagot sa tanong na may; sino? ano? saan? nasaan? at kanino?
B. Pagbasa ng maikling kuwento.
C. Pagsagot ng mga tanong tungkol sa kuwento.

Reading Material by Ms. Mae Cherry Ann Lipata


Tags: printable, resources, free, download, pictures, images, IM's, lesson, school, instructional materials, kids, elementary, kindergarten, teachers, files, visual materials, visual aids, flashcards, picture cards, charts, educational materials, kindergarten teacher, primary teacher, literacy activity, Marungko, Marungko Approach, read, remedial, activity, reading practice

Post a Comment

0 Comments