Kambal Kating Pl- Flashcards

Kambal Katinig
Ang Kambal Katining ay may dalawang magkasunod na katinig sa isang pantig.
Halimbawa: pluma, plorera, plato, planta, plaza
Ang mga sumusunod ay mga plaskard ng mga salitang nagsisimula sa kambal kaitinig "pl."
Tags: printable, resources, free, download, pictures, images, IM's, lesson, school, instructional materials, kids, elementary, kindergarten, teachers, files, visual materials, visual aids, flashcards, picture cards, charts, educational materials, kindergarten teacher, primary teacher, literacy activity, kambal katinif, pr, klaster, MTB-MLE Material

Post a Comment

0 Comments