Bahagi ng Pananalita Flashcards

Iba't-ibang Bahagi ng Pananalita
 • Pandiwa 
  • Ito ay mga salitang nagsasaad ng kilos.
  • Halimbawa: laba, luto, kain
 • Pangngalan
  • Ito ay ngalan ng tao, bahay, hayop, lugar o pangyayari.
  • Halimbawa: elepante, simbahan, ina
 • Pang-ukol
  • Ginagamit kung para kanino o para saan ang kilos.
  • Halimbawa: ng, ni, ayon sa, para sa
 • Pang-abay
  • Ito ay naglalarawan sa pang-uri, pandiwa o kapwa nito pang-abay.
  • Halimbawa: tuwing gabi, tumakbo nang matulin
 • Pangatnig
  • Ito ay ginagamit upang maipakita ang relasyon ng mga salita sa pangungusap.
  • Halimbawa: dahil, maging, upang, samantala
 • Pang-uri
  • Ito ay naglalarawan sa katangian ng pangngalan o panghalip. 
  • Halimbawa: maganda, masaya, mabilis
 • Pantukoy
  • Ito ay tumutukoy sa relasyon ng paksa at panaguri sa pangungusap.
  • Halimbawa: ang, ang mga, ni, kina, kay
 • Panghalip
  • Ito ay panghalili sa pangalan. 
  • Halimbawa: ako, ikaw, sila, siya, kami
 • Pangawing
  • Ito ay nagpapakilala ng ayos ng mga bahagi ng pangungusap. 
 • Pang-angkop
  • Ito ay katagang nag-uugnay sa magkasunod na salita sa pangungusap upang magaan ang pagbigkas ng mga ito.

Tags: printable, resources, free, download, pictures, images, IM's, lesson, school, instructional materials, kids, elementary, kindergarten, teachers, files, visual materials, visual aids, flashcards, picture cards, charts, educational materials, kindergarten teacher, primary teacher, literacy, parts of speech tagalog, parts of speech Filipino, bahagi ng pananalita

Post a Comment

0 Comments