Tagalog Class Rules Posters

May mga alituntunin ang bawat paaralan. Alituntunin ang nagsasabi kung ano ang dapat gawin at hindi dapat gawin sa loob ng paaralan. Ang mga sumusunod ay mga alituntunin sa paaralan na ating dapat sundin.

1. Gagawin ko ang mga gawain nang hindi inaabala ang iba.
2. Ako ay laging tutulong sa mga nangangailangan.
3. Itataas ko ang aking kamay kung nais kong tumayo at mag-salita.
4. Igagalang ko ang aking kapwa kamag-aral.
5. Ako ay lalakad ng tahimik at marahan.
6. Igagalang ko ang aking guro sa bawat oras.


Disclaimer:  If you are the original creator of these images, comment below so we can give the proper credit.

Tags: printable, resources, free, download, pictures, images, IM's, lesson, school, instructional materials, kids, elementary, kindergarten, teachers, files, visual materials, visual aids, flashcards, picture cards, charts, educational materials, kindergarten teacher, primary teacher, class rules, alituntunin sa paaralan, tuntunin sa paaralan

Post a Comment

0 Comments