Mga Bahagi ng Kwento

Ang maikling kwento ay mayroong tatlong salik o bahagi: ang Tauhan, Tagpuan, at Pangyayari. Sa pamamagitan ng mga ito naihahatid ng isang manunulat mga kwentong nabuo sa kanyang isip.

Ang Tauhanang siyang nagdadala ng suliranin at nagiging basehan sa kung anong magiging takbo ng kwento. May tatlong dimensyon na naglalarawan sa isang tauhan. Iyon ay ang pisikal (pisikal na anyo ng mga tauhan), pisiyolohikal (estado sa lipunan ng tauhan) , at sikolohikal (mga paniniwala ng tauhan)

Ang Tagpuan naman ang lugar na pinangyarihan ng kwento. Ang kapaligiran kung saan naganap ang kwento ay nakakaapekto sa pakikipagtunggali at pagpapasiyang ginagawa ng mga pangunahing tauhan.

Ang Pangyayari ay ang mga mahahalagang kaganapan sa kwentong binasa.

Disclaimer: If you are the original creator of these images, comment below so we can give the proper credit.

Tags: printable, resources, free, download, pictures, images, IM's, lesson, school, instructional materials, kids, elementary, kindergarten, teachers, files, visual materials, visual aids, flashcards, picture cards, charts, educational materials, kindergarten teacher, primary teacher, mga bahagi ng kwento, tagpuan, tauhan, pangyayari

Post a Comment

0 Comments