Iba't-ibang Hanapbuhay

Sino-sino ang bumubuo sa isang komunidad? Ano-ano ang kanilang mga hanapbuhay? Mayroong pulis, bumbero, guro, karpintero at doktor na may mga tungkuling ginagampanan upang mapaglingkuran ang kanilang komunidad o pamayanan.


Tags: printable, resources, free, download, pictures, images, IM's, lesson, school, instructional materials, kids, elementary, kindergarten, teachers, files, visual materials, visual aids, flashcards, picture cards, charts, educational materials, kindergarten teacher, primary teacher, komunidad, Araling Panlipunan, hanapbuhay, trabaho

Post a Comment

0 Comments