Pang-ukol Flashcard

Ano ang Pang-ukol?
  • Bahagi ng pananalita na ipinapahayag ang mga ugnayan sa panahon o lawak: sa, sa ilalim, patungo sa, 
  • Pagmamarka sa iba't ibang semantikong pagganap: ng, para sa
  • Morpema na nauuna sa mga pangkat na salitang pangngalan at panghalip na nagdudulot ng kaganapan at pagbabago sa parirala
  • Kapag ginagamit sa pangungusap, lumalawak ang kahulugan nito sa pamamagitan ng paglalahad ng patutunguhan, sanhi, kinalalagyan, panahon at iba pa
Halimbawa ng Pang-ukol

1. Ng — nagbigay ng ugnayan sa pagitan ng isang bahagi at ng isang kabuuan.
"Ang pangulo "ng" Pilipinas"
2.  Sa — inuukol ang isang bagay ay nakakabit at nakasuporta sa isa pang bagay.
"Pusa sa mesa"
3. Ni/nina — nagmamarka ng pagmamay-ari o nagmamarka ng pansariling pangalan.
"Bahay ni lola", "Napulot nina Gaston at Lefou"
4. Ayon sa — ginagamit upang iukol ang mga pananalitang tinuran ng isang may kapangyarihan o isang sanggunian.
"Ayon sa datos ng United Nation'
5. Para sa — ginagamit upang ipahiwatig ang gamit ng isang bagay.
"Regalo para sa guro"

Heto ang iba pang halimbawa ng pang-ukol.


Disclaimer:  If you are the original creator of these images, comment below so we can give the proper credit.

Tags: printable, resources, free, download, pictures, images, IM's, lesson, school, instructional materials, kids, elementary, kindergarten, teachers, files, visual materials, visual aids, flashcards, picture cards, charts, educational materials, kindergarten teacher, pang-ukol, halimbawa, flashcard, plaskard ng pang-ukol , para sa, ayon sa, para kay, ayon kay, tungkol sa, tungkol kay, laban sa, laban kay

Post a Comment

0 Comments