Salitang Magkasingkahulugan Flashcard

Ang mga Salitang Magkasingkahulugan ay mga salitang pareho ang kahulugan o ibig sabihin.

Halimbawa: 
1. marikit - maganda
2. masaya - maligaya
3. munti - maliit
4. berde - luntian
5. mataas - matangkad
Tags: printable, deped, resources, free, download, pictures, images, IM's, lesson, school, instructional materials, kids, elementary, kindergarten, teachers, files, visual materials, visual aids, flashcards, picture cards, charts, educational materials, kindergarten teacher, primary teacher, literacy activity, salitang magkasalungat, antonyms

Post a Comment

0 Comments