Salitang Magkasintunog

Ang salitang magkasintunog ay tinatawag na "rhyming words" sa wikang Ingles. Halimbawa ng mga salitang magkasintunog: lola-bola, kahon-dahon, lasa-basa, gulay - kulay at sitaw - bataw.


Disclaimer: 
If you are the original creator of these images, comment below so we can give the proper credit. 

Tags:
printable, deped, resources, free, download, pictures, images, IM's, lesson, school, instructional materials, kids, elementary, kindergarten, teachers, files, visual materials, visual aids, flashcards, picture cards, charts, educational materials, kindergarten teacher, primary teacher, magkasintunog, magkatugma, MTB-MLE, Filipino

Post a Comment

0 Comments