Lupang Hinirang, Panatang Makabayan at Panunumpa sa Watawat ng Pilipinas

Show one's love for the country through the singing of the Philippine National Anthem, reciting the Pledge of Allegiance to the Flag and the Patriot's Oath.
Lupang Hinirang

Bayang magiliw 
Perlas ng Silanganan, 
Alab ng puso, 
Sa dibdib mo’y buhay. 
Lupang Hinirang, 
Duyan ka ng magiting, 
Sa manlulupig, 
Di ka pasisiil.
Sa dagat at bundok, 
Sa simoy at sa langit mong bughaw, 
May dilag ang tula 
At awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo’y
Tagumpay na nagniningning, 
Ang bituin at araw niya 
Kailan pa ma’y di magdidilim. 
Lupa ng araw, ng luwalhati’t pagsinta, 
Buhay ay langit sa piling mo; 
Aming ligaya, na pag may mang-aapi 
Ang mamatay nang dahil sa iyo
Panatang Makabayan


Iniibig ko ang Pilipinas
aking lupang sinilangan,
tahanan ng aking lahi;
kinukupkop ako at tinutulungan 
upang maging malakas, masipag at marangal.
Dahil mahal ko ang Pilipinas,
diringgin ko ang payo
ng aking magulang,
susundin ko ang tuntunin ng paaralan,
tutuparin ko ang tungkulin
ng mamamayang makabayan:naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal
nang buong katapatan.
Iaalay ko ang aking buhay,
pangarap, pagsisikap
sa bansang Pilipinas.
Panunumpa sa Watawat ng Pilipinas
Ako ay Pilipino 
Buong katapatang nanunumpa 
Sa watawat ng Pilipinas 
At sa bansang kanyang sinasagisag 
Na may dangal, katarungan at kalayaan 
Na pinakikilos ng sambayanang 
Maka-Diyos 
Maka-tao 
Makakalikasan at 
Makabansa.


Disclaimer: 
If you are the original creator of these images, comment below so we can give the proper credit. 

Tags:
printable, deped, resources, free, download, pictures, images, IM's, lesson, school, instructional materials, kids, elementary, kindergarten, teachers, files, visual materials, visual aids, flashcards, picture cards, charts, educational materials, kindergarten teacher, primary teacher, charts, bulletin board, storybook, DIY storybook, tagalog,filipino, nationalism

Post a Comment

0 Comments