Flower Pantig

Ang Pantig ay galaw ng bibig, saltik ng dila na may kasabay na tunog ng lalamunan o walang antalang bugso ng tinig sa pagbigkas ng salita.

Ang mga sumusunod ay mga pantig na maaring gamitin sa pagbuo ng salita. Magagamit ito upang maturuan ang mga bata sa pagbasa sa wikang Filipino.

Halimbawa:
ba + ba = baba
re + ga + lo = regaloDisclaimer: 
If you are the original creator of these images, comment below so we can give the proper credit. 

Tags:
printable, resources, free, download, pictures, images, IM's, lesson, school, instructional materials, kids, elementary, kindergarten, teachers, files, visual materials, visual aids, flashcards, picture cards, charts, educational materials, kindergarten teacher, primary teacher, literacy activity,  passages, read, practice, chart, pantig, abakada, pagbasa, pagtuturo ng pagbasa, Filipino, Tagalog


Post a Comment

0 Comments